好教师资源网 全国中小学免费教育资源综合门户网站 欢迎您的光临!                             学科吧 | 登陆 | 加入收藏 | 设为首页| 会员中心 | 我要投稿 | RSS
好教师资源网

新教材2014年人教版小学语文第十一册词语复习题

.
文件类型: RAR/ZIP/DOC/PPT/SWF
文件大小
资源来源:网络收集
资源作者:文件内附
资源整理:好教师资源网
更新时间:2014-12-29
授权方式:共享资源
课件等级
受观注度
解压密码:www.xueke8.com
联系方式:暂无联系方式
评论 加入收藏 错误报告 
资源简介
    第一单元

 màn yóu yín sòng qīn wěn pù bù tǐng bá zhuī suí

 ( ) ( )( )( )( ) ( )

 shēnqū jīngzhì xiá kè jìng mì qīng cuì ào mì

 ( ) ( ) ( ) ( )( )( )

 xiǎo xiàng qiào lì hōng kǎo yīn yùn yǎn zòu níng jù

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

 yùn hán tàn suǒ dé gāowàng zhòng jīn jīn lè dào qín miǎn

 ( ) ( ) ( )( )

 bié yǒu shēn yì yì wèi shēn cháng xíngsècōngcōng chàng hè

 ( )( )( )( )

 qīng shuǎng dǒu qiào zuǒ chōng yòu zhuàng páng rán dà wù

 ( ) ( ) ( )( )

 第二单元

 gāng jìng jiéchū xiū zhù shè jì shī ɡōnɡ kě jiàn yì bān

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 zǔ náo kònɡ zhì hōnɡ dònɡ jiān jù yì rán chǎn pínɡ

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 miǎn lì è liè ní jiānɡ chà dào zhēn zhì bì miǎn

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 ménɡ lónɡ qī liánɡ yǐn yònɡ qiánɡ liè jū yōnɡ ɡuān

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 xuán yá qiào bì kuánɡ fēnɡ nù háo rě rén jī xiào qǐn bùān xí

 ( ) ( ) ( ) ( ) sī cháo qǐ fú

 ( )

 第三单元

 shū shì gē bǎn mián qiǎng bào yuàn qīng tīng xiān qǐ

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

 kuí wú sī pò dǎo méi yán sù yōu lǜ shén shèng

 ( ) ( )( ) ( )( )( )

 yōu yōu zhuāng zhòng yí shì bào qiàn liū zǒu dà chī yì jīng

 ( ) ( ) ( )( )( )( )

 jiè yì zhuī wèn huāng táng shēng wàng gē shě shī lín lín

 ( )( ) ( ) ( )( )( )

 xīn jīng ròu tiào zì yán zì yǔ zì zuò zì shòu féng féng bǔ bǔ

 ( ) ( ) ( ) ( )

 第四单元www.xkb1.com

 zhǐwànɡ jīnɡ yínɡ wēi xié shánshǎnfāɡuānɡ shè xiǎnɡ

 ( )( )( )( )( )

 ēn cì hé ǎi kě qīn juàn liàn kū jié yǔ diào làn yònɡ

 ( )( )( )( )( )( )( )

 cóng tiān ér jiàng yáo wànɡ bǎo ɡuì yímín pò suì kuànɡ wù

 ( )( )( )( )( )( )

 jié zhì fēn zhì tà lá sōnɡ zhī zī yǎnɡ yīnɡ ér

 ( ) ( )( )( )( )

 mù dǔ shènɡ jié jùn mǎ xiónɡ yīnɡ chán chán huí dànɡ

 ( )( )( )( )( )( )

 zī rùn shàn dài shì wài táo yuán jié zé ér yù zī yuán

 ( ) ( )( )( )( )

 第五单元

 chú fánɡ jiǒng xiàng cì wei chù shenɡ yí tǐ wǎn lián

 ( )( )( )( )( )( )

 zhì jìnɡ ài fǔ tuán jù miàn kǒng qínɡ jié miáo tou

 ( )( )( )( )( )( )

 jì xinɡ dǒu rán bǎo cún hòu shi yīn àn kū shòu

 ( )( )( )( )( )( )

 dī wēi ruǎn mián mián hán yì jié jié ba bā shēn ào xiánɡ xì

 ( )( )( )( )( )( )

 dà bìng xīn yù wén zhānɡ ké sou shīshēnɡtònɡkū húlún tūn zǎo

 ( )( )( )( )( )

 zhānɡ ɡuàn lǐ dài mǎ mǎ hu hǔ mínɡ huǎnɡ huǎnɡ shì shì

 ( ) ( ) ( ) ( )

 huǎnɡ rán dà wù běi fēnɡ nù háo cōnɡcōnɡ mánɡ mánɡ

 ( ) ( )( )( )

 bǎo jīnɡ fēnɡ shuānɡ

 第七单元新课 标 第一网

 sù liào bǐng gān jié zòu yuè pǔ jí xiáng qǐ pàn jí sù

 ( ) ( )( ) ( ) ( )( )( )

 huá guì yīng wǔ qì gài shāng gǎn cāng máng shí bēi yì yáng( ) ( )( )( ) ( )( )( )

 xiāng yī xiāng suí jiāo zào bù ān màn bù jīng xīn jiǔ bié( ) ( ) ( ) ( )

 héng zāo bú xìng zhèn ěr yù lóng yù xuè bó shā chóng féng

 ( ) ( )( )( )

 zhèn wáng chuǎn xī xiāng jiāo pí gé níng zhòng rì kòu

 ( )( )( )( )( )( )

 第八单元

 jì lù yōu jìng là zhú shī míng chún shǔ mò shēng

 ( )( ) ( )( )( ) ( )

 táo zuì sū xǐng fēi bēn pú xiě lái yīn hé shà shí jiān

 ( )( )( )( )( ) ( )

 yì fǎn cháng tài dà yáng bǐ àn bù jiě zhī yuán àn wú

 ( ) ( ) ( ) ( )

 qīng yōu qín jiàn wēi bō lín lín huàn jué shēn yuǎn

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
下载地址

下载该资源的还下载了:
下载说明
 • ☉推荐使用网际快车下载本站软件,使用 WinRAR v3.10 以上版本解压本站软件。
 • ☉如果这个软件总是不能下载的请点击报告错误,谢谢合作!!
 • ☉下载本站资源,如果服务器暂不能下载请过一段时间重试!
 • ☉本站仅仅提供一个观摩学习的环境,将不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后24
 •  小时内删除,任何涉及商业盈利目的均不得使用,否则产生的一切后果将由您自己承担!
 • ☉本站部分课件为网上搜集,若无意中侵犯到您的版权利益,敬请来信联系我们。
 • 最新添加
  点击排行
  免责声明 - 关于我们   赣ICP备09013534号-3 
  Copyright © 2011-2012 www.hjszy.com All Rights Reserved